• Galeraia zdjęć wykonanych w trakcie odpustu Parafialnego w cerkwi na przysiółku Wólka w Szymbarku (2013r.).
  • Widowisko historyczne